Sitfa

Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

het stichtingsbestuur

 

Voorzitter: de heer G.A.J. de Waal

Secretaris: mevrouw M.V. Hartog

Penningmeester: mevrouw J.E. Hooijer

Conservator: de heer K.A. van der Hucht

 

 

Adviseurs

 

De heer dr. T. van  den Berge

De heer ir. J.G. Brewer

 

Wetenschappelijk medewerker

mevrouw A.W. van Asselt MA

Gamboeng in 1975: bioscoopjournaal

Geschiedenis van de stichting

Het archief bevat een verzameling familie-archivalia afkomstig van de nakomelingen van het echtpaar Van der Hucht-Van Wijnbergen (1762-1842), voor zover zij in Nederlands-Indië werkzaam waren (voornamelijk in de thee). Een paar voorkomende familienamen zijn Holle, Kerkhoven en Bosscha. Zo bevat het archief een serie correspondentie afkomstig van R. A. Kerkhoven waarop de roman van Hella Haase – Heren van de thee gebaseerd is. Verder bevat het de archieven afkomstig van diverse thee- en kina-ondernemingen.

 

Onder ieder van de vier tot vijf betreffende generaties waren wel enkele familieleden van de verschillende vertakkingen (Van der Hucht, Holle, Kerkhoven, Bosscha, Denninghoff Stelling, Van den Berg, De Waal) die veel van hun familiegeschiedenis bewaard hebben, in de vorm van geschriften, documenten en foto's. Enkelen, zoals Rudolph E. Kerkhoven (1848-1918) en Carmen C. Erdbrink-Bosscha (1884-1954), hebben hun correspondentie en dagboeken zo goed bewaard, en hun nazaten hebben dat voortgezet, dat alleen daarvan al boeken te schrijven waren. Anderen legden uitvoerige verzamelingen van familiedocumenten aan, zoals, o.a., Hendrik H. van den Berg (1875-1944),

Carmen C. Erdbrink-Bosscha (1884-1954), Constant L.M. Kerkhoven (1908-1984), Louise J.R. Holle (1914-2000), Margaretha C. Kerkhoven (1923-2013), Johannes E. Kerkhoven (1925-2015), Norbert P. van den Berg (1941), Karel A. van der Hucht en Gijsbert A.J. de Waal.

Begin jaren '80 besloten Norbert van den Berg en Karel van der Hucht hun verzamelde familiearchivalia samen te voegen binnen een familiestichting. Dit leidde in 1983 tot de oprichting van de Stichting Indisch Thee en Familie-Archief van der Hucht c.s., met als eerste bestuur Louise J.R. Holle, voorzitter, Norbert P. van den Berg, secretaris-penningmeester, Ellen N. Holle, lid, en Karel A. van der Hucht, archivaris.

Dit bracht een stroom van schenkingen van archiefstukken aan de stichting te weeg, die tot op heden voort duurt.

 

 

Theema

Het materiaal van de stichting is het uitgangspunt geweest voor inmiddels meer dan 50 publicaties.

De meest bekende is de roman:

Heren van de Thee van Hella S. Haasse (Querido, 1992).

Andere bekende uitgaven zijn:

Karel Frederik Holle, theeplanter in Indië’ van Dr. Tom van den Berge (Bert Bakker, 1998);

Brieven van de thee van Nelleke Noordervliet (Querido, 2004) en

Het Album voor Mientje van Norbert van den Berg en Steven Wachlin (Toth, 2005).

 

Tot nu toe minder bekend zijn de uitgaven van de stichting zelf, de zogenaamde Theema's.

Deze zijn verkrijgbaar via het secretariaat.

 

De theemas zijn achtereenvolgens:

Theema 1:   Soldaat van Napoleon – brieven uit Spanje en Duitsland 1807 -1809  door Marga C. Kerkhoven, 2000.

Theema 2:   De oude fuchsia door Marga C. Kerkhoven, 2005.

Theema 3:   Willem van der Hucht door Marga C. Kerkhoven, 2007.

Theema 4:   Theeplanter op Parakan Salak samengesteld door Erik van Rees Vellinga, 2009.

Theema 5:   Eduard Julius Kerkhoven – 20 indische brieven 1860-1863 verzameld uit de Hunderense Courant door Marga C. Kerkhoven, 2010.

Theema 6:   Carmen – Borneo en Java, herinneringen 1894 – 1904  samengesteld door J. Brewer en A.E.M.C.  Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2012.

Theema 7:   Carmen –  Java, herinneringen 1904 – 1920  samengesteld door J. Brewer en A.E.M.C. Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2012.

Theema 8:   Carmen –  Java, herinneringen 1920 – 1933  samengesteld door J. Brewer en A.E.M.C. Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2014.

Theema 9:   Carmen –  Java, herinneringen 1933– 1940   samengesteld door J. Brewer en A.E.M.C. Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2015.

Theema 10: De thee van Negla - herinneringen van Marga C. Kerkhoven opgetekend door Wijnt van Asselt, 2013.

 

Financien

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

 

Rekeningnummer van de stichting:  NL26ABNA 0503 4078 79 ten name van Stichting Indisch Familiearchief Van der Hucht c.s.

 

 

Nieuwsbrief

Rond de jaarwisseling geeft de Sitfa haar jaarlijkse nieuwsbrief uit.

Hierin zijn standaard opgenomen de aanwinstenlijst van het afgelopen jaar, de uitnodiging voor de Kumpulan en de aankondiging van de presentaties/lezingen die op deze dag plaats zullen vinden.

Hieronder vindt u de PDF-versie van de nieuwsbrieven.

 

 

Nieuwsbrief 2021

Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief 2019

Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief 2017

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief 2015

© 2022 - Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

De rechten van het tentoongestelde materiaal op deze website berusten bij de Stichting of de betreffende maker van de foto's en beelden.