Sitfa

Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

Doel

Bestuur

Beleid

Publicaties

Contact

De Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

 

De stichting is opgericht op 14 januari 1983 en heeft als doel het documenteren van de geschiedenis van de thee- en kinaondernemingen op West-Java en met name de ondernemingen:

 

 Parakan Salak

Sinagar

Panoembangan

Waspada

Goenoeng Mas

Ardja Sari

Gamboeng

Malabar

Taloen

 Negla

 

 

Er is veel materiaal verzameld en bewaard. Dit materiaal is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en als basis voor publicaties. Inmiddels is een deel van het archief in bruikleen gegeven aan het Nationaal Archief te Den Haag. In de toekomst zal al het materiaal overgedragen worden aan het NA.

Bestuur

 

 

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

 

Voorzitter: de heer G.A.J. de Waal

Secretaris: mevrouw S.E. Bergsma

Penningmeester: mevrouw J.E. Hooijer

Archivaris: de heer K.A. van der Hucht

Lid (ondersteuning secretariaat): mevrouw M.V. Hartog

Lid (algemeen): mevrouw A.E.M.C. Bergsma – Bosscha Erdbrink

 

 

Daarnaast kent de stichting:

als wetenschappelijk adviseur: dr. T. van den Berge.

als literair adviseur: N. Noordervliet.

als adviseur: J.G. Brewer.

 

Beleid

 

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

 

 

Rekeningnummer van de stichting: NL26ABNA 0503 4078 79

 

 

 

Publicaties

 

Het materiaal is het uitgangspunt geweest voor inmiddels meer dan 50 publicaties.

De meest bekende is de roman:

 ‘Heren van de Thee’ van Hella S. Haasse (Querido, 1992).

Andere bekende uitgaven zijn:

‘Karel Frederik Holle, theeplanter in Indië’ van Dr. Tom van den Berge (Bert Bakker, 1998);

‘Brieven van de thee’ van Nelleke Noordervliet (Querido, 2004) en

‘Het Album voor Mientje’ van Norbert van den Berg en Steven Wachlin (Toth, 2005).

 

Tot nu toe minder bekend zijn de uitgaven van de stichting zelf. Iedere uitgave wordt een ‘theema’ genoemd. Theema 10 is via de boekhandel verkrijgbaar. De andere theemas kunnen bij het secretariaat besteld worden.

 

De theemas zijn achtereenvolgens:

Theema 1: ‘Soldaat van Napoleon – brieven uit Spanje en Duitsland 1807 -1809. Door

Marga C. Kerkhoven, 2000.

Theema 2: ‘De Oude Fuchsia’ door Marga C. Kerkhoven, 2005.

Theema 3: ‘Willem van der Hucht’ door Marga C. Kerkhoven, 2007.

Theema 4: ‘Theeplanter op Parakan Salak’.  Samengesteld door Erik van Rees Vellinga, 2009.

Theema 5: ‘Eduard Julius Kerkhoven – 20 indische brieven 1860-1863 verzameld uit de Hunderense Courant’.  door Marga C. Kerkhoven, 2010.

Theema 6: ‘Carmen – Borneo en Java, herinneringen 1894 – 1904’.  Samengesteld door J. Brewer en A.E.M.C.  Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2012.

Theema 7: ‘Carmen –  Java, herinneringen 1904 – 1920’.  Samengesteld door J. Brewer en

A.E.M.C.  Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2012.

Theema 8:   ‘Carmen –  Java, herinneringen 1920 – 1933’.  Samengesteld door J. Brewer en

A.E.M.C.  Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2014.

Theema 9:   ‘Carmen –  Java, herinneringen 1933– 1940’.  Samengesteld door J. Brewer en

A.E.M.C.  Bergsma – Bosscha Erdbrink, 2015.

Theema 10: ‘De thee van Negla - herinneringen van Marga C. Kerkhoven’.  Opgetekend door

Wijnt van Asselt, 2013.

 

Contact

 

 

U kunt de Stichting bereiken via:

 

het secretariaat: St.Radboudstraat 4, 3817 BN Amersfoort

e-mail: bergsmas@xs4all.nl  033 - 4651260

 

de penningmeester: Soeverein 32, 3817 HT Amersfoort

e-mail: jacquelinehooijer@gmail.com 033 - 3012131

 

 

 

 

 

© 2017 - Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

De rechten van het tentoongestelde materiaal op deze website berusten bij de Stichting of de betreffende maker van de foto's en beelden.

Made with Adobe Muse